01.11.2016

Premiera "Leni Riefenstahl. Epizody niepamięci"

5 listo­pada odbę­dzie się długo ocze­ki­wana pre­miera „Leni Rie­fen­stahl. Epi­zody nie­pa­mięci” w reży­se­rii Ewe­liny Mar­ci­niak i z cho­re­ogra­fią Domi­niki Kna­pik. 

Spek­takl Teatru Ślą­skiego odbę­dzie się poza sie­dzibą teatru w Gale­rii Szyb Wil­son w Kato­wi­cach.