FD484E90-F45B-4733-88E4-555CAB108506foto: Dominik Więcek

DOMINIKA KNAPIK

(ur. 1979 roku w Kra­ko­wie) – cho­re­ografka, tan­cerka i aktorka. Absol­wentka AST im. St. Wyspiańskiego w Kra­ko­wie na Wydziale Aktorskim.

Sty­pen­dystka pre­sti­żo­wego pro­gramu Dan­ce­Web Europe, Art Sta­tions Foun­da­tion w 2007 roku, Art­sLink w 2009 (Dance New Amster­dam, NY), Mini­ster­stwa Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego w 2011 roku oraz rezydencji artystycznych (m.in. Tanzhaus Dusseldorf). W 2012 roku zor­ga­ni­zo­wała i kura­torowała festi­wal „Nowy taniec w sta­rym Kra­ko­wie” oraz współ­pracowała jako kura­tor tańca dla Kra­kow­skich Remi­ni­scen­cji Teatral­nych.

W latach 2012-2016 wykładała na Wydziale Aktor­skim AST w Kra­ko­wie. W 2008 roku zało­żyła wraz z Wojt­kiem Klim­czykiem kolek­tyw arty­styczny Hara­kiri Far­mers, w ramach którego zrealizowała kilkanaście interdyscyplinarnych projektów prezentowanych na festiwalach takich jak Polska Platforma Tańca, Polish Express III w HAU w Berlinie, Malta Festival w Poznaniu czy Bonn International Dance Solo Festival.

Regularnie współpracuje z ważnymi  instytucjami krajowymi i zagranicznymi, m.in. takimi jak: Narodowy Stary Teatr w Krakowie, Nowy Teatr w Warszawie,  Teatr Narodowy  w Warszawie, Teatr Polski we Wrocławiu, Teatr Wybrzeże, Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie, MCHAT/Moskwa, Schauspielhaus Bochum czy University of Michigan.

Jako choreografka współpracowała m.in. z: Igą Gańczarczyk, Eweliną Marciniak, Mają Kleczewską, Anną Smolar,  Janem Klatą, Moniką Strzępką, Pawłem Miśkiewiczem, Bartoszem Szydłowskim, Malcolmem Tulipem, Julią Wissert i Olafem Kröckiem.

 Realizuje wła­sne pro­jekty taneczne („Testa­ment Opty­mi­sty”, Teatr Łaź­nia Nowa), filmy („There”), jak rów­nież spek­takle dra­ma­tyczne („BANG BANG”, Teatr im. Ste­fana Jara­cza w Łodzi) oraz spektakle teatralno-taneczne: „Popołudnie Fauna” w Teatrze Rozrywki w Chorzowie (2017) oraz „Obóz Katarakta”w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (2017). W 2019 roku wyreżyserowała spektakl „Baba- Dziwo” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w Teatrze im. Szaniawskiego w Wałbrzychu.

W 2020 roku  wyreżyserowała  „Agon” – monodram choreograficzny, którego premiera odbyła się na Festiwalu Boska Komedia w Krakowie. Jej najnowszą pracą  jest spektakl „Tiki i inne zabawy” we Wrocławskim Teatrze Pantomimy, który miał premierę w czerwcu 2021.

 Laureatka licznych nagród za prace kolektywne (m.in. I nagroda w konkursie „Nowe Sytuacje” na festiwalu Malta za spektakl „keret”, główna nagroda w konkursie OFF PPA za spektakl „Nie ja”w reżyserii Igi Gańczarczyk) i aktorskie (wyróżnienie za rolę Oberżystki w przedstawieniu „Kubuś Fatalista i jego Pan” M. Kundery w reżyserii Jerzego Stuhra i rolę Maryny w „Weselu”S.Wyspiańskiego w reżyserii Jerzego Treli na XX Festiwalu Szkół Teatralnych).

W 2015 roku nomi­no­wana do „Pasz­portu Poli­tyki” w kate­go­rii „Teatr”. W tym samym roku laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Rzeszowa za choreografię do spektaklu „Portret damy” . W 2016 roku choreografia do spektaklu „Śmierć i dziewczyna” została nagrodzona na XXXVI Warszawskich Spotkaniach teatralnych. W 2017 roku laureatka „Złotej Maski” za choreografię do spektaklu „Leni Riefenstahl. Epizody niepamięci”. W 2019 roku choreografia do „Baby- Dziwo” została wyróżniona nagrodą w ramach V edycji konkursu Klasyka Żywa.

Styl Dominiki Knapik charakteryzuje się poczuciem humoru oraz swobodnym korzystaniem z różnych dziedzin sztuki. Jego materią są codzienne gesty poddane silnej formalizacji.