20.12.2023

Pentezylea w Gdańsku

20.01.2024 r. zagramy „Pentezyleę” w Gdańsku w Instytucie Kultury MIejskiej

fot. M.Zakrzewski