2016

leni riefenstahl

epizody niepamięci

Teatr Śląski

Czło­wiek Roku 1938 według tygo­dnika „Time”, Adolf Hitler. Nazi­sta. Mini­ster oświe­ce­nia i pro­pa­gandy Goeb­bels z żoną. Nazi­ści. Hein­rich Hof­f­man, autor twa­rzy Hitlera. Też nazi­sta. Brawa. Odwie­dzają Leni Rie­fen­stahl – autorkę słyn­nego „Triumfu woli”. Owa­cje na sto­jąco.
Czy Hitler zapro­po­nuje jej zro­bie­nie nowego filmu? Czy Leni ule­gnie Füh­re­rowi? Czy nasi goście będą roz­ma­wiać o poli­tyce kul­tu­ral­nej? Czy zamie­nią słówko na temat osta­tecz­nego roz­wią­za­nia?
Na te pyta­nia spró­bują odpo­wie­dzieć Sophie i Hans Scholl, człon­ko­wie anty­hi­tle­row­skiej orga­ni­za­cji Biała Róża. To oni prze­pro­wa­dzą docho­dze­nie w spra­wie amne­zji Leni Rie­fen­stahl. Kie­ro­wać nimi będzie nie kto inny, jak Jeli­nek. Elfriede Jeli­nek. Agentka spe­cjalna od wypar­cia i anal­fa­be­ty­zmu.

Ewelina Marciniak reżyseria
Dominika Knapik choreografia
Iga Gańczarczyk, Łukasz Wojtysko tekst
Katarzyna Borkowska scenografia, kostiumy i reżyseria światła
Piotr Kubiak, Daniel Szwed muzyka
Krzysztof Woźniak / Piotr Roszczenko / Maria Machowska światło
Grzegorz Grocholski, Marek Skutnik, Paweł Szymkowiak dźwięk
Karzysztof Woźniak / Marcin Müller  projekcie video
Karolina Szczypek asystentka reżyserki
Paula Grocholska asystentka scenografki
Galeria Szyb Wilson partner premiery
OBSADA: Natalia Dinges / Dominika Wiak, Małgorzata Gorol, Natalia Jesionowska, Anna Kadulska, Violetta Smolińska, Alona Szostak, Agata Woźnicka, Bartłomiej Cabaj, Michał Piotrowski, Mateusz Znaniecki, Ambroży Żychiewicz, Natalia Dinges / Dominika Wiak, Paulina Jóźwicka, Krystian Łysoń / Maciej Kosteczka, Oskar Malinowski, Kamil Wawrzuta (Tancerze z zespołu Ruchomy Kolektyw)
Pre­miera: 05.03.2016

Zdjęcia: Natalia Kabanow