2018

kariera arturo ui

Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie

Arturo Ui to drobny gang­ster. Zaczyna swoją drogę pro­po­nu­jąc ochronę han­dla­rzom kala­fio­rów. Szybko jed­nak, ima­jąc się naj­róż­niej­szych spo­so­bów, pnie się wyżej. I wyżej. W świat finan­sjery, wiel­kiej poli­tyki. W końcu wygrywa wybory. Od kala­fio­rów do wła­dzy abso­lut­nej. Ber­tolt Brecht opu­bli­ko­wał Karierę Arturo Ui – jeden ze swo­ich naj­waż­niej­szych dra­ma­tów – w 1941 roku. W tak gro­te­skowy, rewiowy spo­sób przed­sta­wił drogę doj­ścia do wła­dzy Adolfa Hitlera. Bawiąc się sche­ma­tem szek­spi­row­skich kro­nik i gang­sterskich opo­wie­ści przy­glą­dał się naro­dzi­nom faszy­zmu i trium­fal­nemu pocho­dowi przez kraj nazi­stow­skiej wła­dzy. Dziś, na deskach naszej sceny, histo­rii tej przyj­rzy się reży­ser Remi­giusz Brzyk. Co z niej wyczyta?

Reżyseria: Remigiusz Brzyk
Choreografia: Dominika Knapik
Przekład: Roman Szydłowski i Witold Wirpsza
Dramaturgia: Radosław Stępień (AST WRD)
Scenografia: Iga Słupska, Szymon Szewczyk
Kostiumy: Iga Słupska
Muzyka: Szymon Szewczyk
Reżyseria świateł: Wolfgang Macher
Asystent reżysera: Radosław B. Maciąg (AST WRD)
Producent: Bartosz Jelonek
Inspicjent: Anna Wójcicka

Zdjęcia: Natalia Kabanow

Obsada:
Dominika Bednarczyk, Katarzyna Zawiślak-Dolny, Tomasz Augustynowicz, Rafał Dziwisz, Andrzej Grabowski, Grzegorz Łukawski, Karol Kubasiewicz, Daniel Malchar, Marcin Sianko, Wojciech Skibiński, Tadeusz Zięba, Michał Majnicz (gościnnie)
Aleksandra Samelczak (AST WA), Kinga Bobkowska (AST WA), Stanisław Linowski (AST WA), Robert Ciszewski (AST WA), Michał Sikorski (AST WA), Hubert Fiebig (AST WA), Sebastian Magdziński (AST WA), Ireneusz Mosio (AST WA), Jakub Guszkowski (AST WA), Mateusz Górski (AST WA)
Tancerze:
Kamil Wawrzuta, Piotr Stanek, Szymon Dobosik, Patryk Durski, Maciej Kosteczka
Pre­miera: 24.11.2012